Her på Vintage nyt vil der løbende komme artikler som kan have interesse.


FIND FEJLEN!

Af OZ8CTH

Da min DRAKE TR7 pludselig gik død på 20 meter, troede jeg først, at det var båndomskifteren, det var galt med, så den blev grundigt motioneret. Stadig intet signal. Så gik jeg i gang med at rense kontakterne på båndomskifteren med kontaktrens i en injektionssprøjte. Stadig intet signal. Til sidst kontrollerede jeg alle tilgængelige stik og stelforbindelser. Stadig intet signal.

Når jeg drejede VFO knappen, ændrede frekvensen sig i displayet, og som på alle andre bånd gav den indbyggede kalibrator S9+10. Så vidt, så godt. Men med et 30uV signal fra min Boonton signalgenerator på antenneindgangen rokkede S-meteret sig ikke ud af stedet. Normalt giver 30uV på indgangen S9 på en DRAKE TR7.

Mellem antennen og modtagerens UP-Converter, der også fungerer som HF-forstærker, er der et lavpas og højpas filter for hvert bånd. Jeg koblede båndfiltrene fra UP-Converteren og sendte 30uV fra min Boonton direkte ind i UP-Converteren. Nu var der pludselig hul igennem på 20 meter og S9. Herefter koblede jeg antennen direkte til UP-Converteren. Igen masser af liv på 20 meter. Dæmpningen af signalet skete altså i et af de to båndpasfiltre, men i hvilket? Jeg fik svaret, da jeg koblede højpas filteret fra lavpas filteret og sendte 30 uV ind i højpas filteret. Igen masser af liv. Altså lå fejlen i lavpas filteret.

Med et ohmmeter fra lavpas filterets indgang til stel konstaterede jeg, at filteret var kortsluttet, når båndomskifteren stod på 20 meter. Filteret består af 2 serieforbundne svingningskredse og fire Mica kondensatorer, så det mest sandsynlige var en kortslutning i en eller flere kondensatorer. For at finde banditten blev jeg nødt til at afmontere begge filtre samt båndomskifteren. Da den første kondensator i filterets indgang blev løftet fra boardet og testet med ohmmeter, var synderen fundet. Selv om Mica kondensatorer har et godt ry, er de ikke udødelige.

Det er ikke første gang, at jeg har set fejl i et båndpas filter. For nogle år siden var det defekte relæer i båndpas filteret i min Kenwood TS950SDX, der skabte problemer på nogle af båndene.

Ellers viser historien endnu engang en af fordelene ved de gamle radioer: I de fleste tilfælde kan du selv finde og rette fejlen, når den opstår. Helt anderledes med de sidste digitale skrig inden for amatørradio. Her har du ikke en chance, hvis din radio pludselig går død på 20 meter.
80M loop på 20M

Af OZ1IXJ


Jeg har for ikke så længe siden opsat en full size delta loop til 80m båndet. Den hænger i 5-6 m højde, og er fødet med en kvart bølgelængde 75 OHM kabel i det ene hjørne. Antennen har resonans på 3700Khz. SWR 1:1,7 og nede ved radioen måler impedansen 55 OHM. Det kan man vist sige er ok. Det er en fantastisk antenne.

Nu kommer det sjove så. Den 22 april om eftermiddagen, lyttede jeg 20 m båndet igennem på min YAESU FT 990, som min G5RV antenne var koblet på. Jeg kom forbi HZ1SM fra Saudi Arabien, som kaldte CQ Europa. Jeg svarede ham 5-6 gange uden resultat. Han kom ellers godt ind med S9 hos mig. Jeg besluttede så at se, hvordan jeg modtog ham på min 80 m loop. Den ældre dame DRAKE TR7A blev tændt og tunet op på 20 m båndet, på 80 m loopen. HZ1SM kaldte stadig op, men lå nu med S9 +10. Interessant.

Jeg svarede endnu engang på hans opkald, og BINGO signalrapport fra olielandet var S9+5. Har efterfølgende kørt adskillige QSO'er på 20 m via 80 m loopen med bedre resultater end på min G5RV antenne. G5RV er ellers en ganske god antenne, selvom det er en kompromis antenne.
Her følger tre spændende indlæg fra OZ7JI


Hemmebygget 80 m SSB Transceiver

I 1967 bestemte OZ9KZ og undertegnede os for at bygge to mobile 80 m transistor transceivere.

Da vi begge var ansat på B&O, startede vi med at bestemme den fysiske størrelse: 1 A-4 blok og højden svarende til VU meteret på en Beocord 1500. Der var hver uge “projektmøde” med status og næste ugeplan.


Da vi begge kørte i 6V biler bestemte vi, at 24V var lettere at håndtere. Dette krævede at en 6-24 V converter blev konstrueret. Herefter fortsatte vi med lodrette print og sluttelig PAén med fire parallelle NPN driver transistorer fra Beolab 5000. En RC oscillator til tuning og talestyring blev indbygget, så var vi færdige.


Da projekttiden var berammet til et år, fremstillede vi en 220 V stabiliseret ensretter og fra OZ1QM fik vi hans konstruktion til den mobile antenne med midterspole.


15W til hjemmebrug var ikke tilstrækkelig, hvorfor et jordet gittertrin med tre stykker PL509 blev fremstillet med samme mekaniske mål. Strømforsyningen var en tripler direkte på 220 V nettet, hvor vi anvendte et 220 V tre stik, som var monteret på netledningen, for at sikre, at der ikke kom fase på stel. PA trinnet gav 150 W output.
OZ7JI/Jim
KWM-2

KWM-2 er den første SSB transceiver med alle amatørbånd. Min er produceret i 1959.


Billedet viser KMW-2 i original Collins rejsekuffert med strømforsyning, mike, antenneudstyr mm.

Stationær anvendes hjemmebygget strømforsyning.


Jeg så først en KWM-2 i 1962 hvor OX3AI/OZ6AI Asbjørn besøgte mig med Collins kufferten, hvor vi fik foretaget nogle QSOér.

Herefter ønskede jeg mig et sådant vidunder, men uopnåelig med en lærlingeløn. Prisen var dengang 3533 dollar.


En aften kom OZ7DW/Jens i EDR Silkeborg afd. OZ7SAC, med grej fra et dødsbo, hvor jeg erhvervede KWM-2éren.


På manualens 2. side var skrevet OX3AI Asbjørn. Det rislede ned af ryggen, da jeg så dette.
OZ7JI/Jim
Drake S-Line

Drake S-Line bestående af R-4C receiver, T-4XC transmitter, MS4 højttaler med strømforsyning til transmitteren og MN2000 antennetuner.


Jeg havde haft glæden af at undervise Jens Chr. Jensen op til licensprøven.


Da Jens døde, donerede enken ovennævnte udstyr og stor gittermast, med mange antenner, til OZ7SAC. Under den senere auktion bød jeg og erhvervede stationerne.
OZ7JI/Jim
Så har Dr. Drake haft gang i værktøjet igen.


How to replace the front panel of your Drake TR7.


Depending on your skills and knowledge of the TR7, the job will take 1- 1½ hours.


Unscrew and remove the top cover and the bottom cover of the transceiver.

Remove all the knobs to free the front panel from the transceiver. Those without screws should be gently pulled back.

Unscrew and remove the tuning escutcheon from the panel.

Unscrew and remove the two black plastic caps at each end of the panel. Note that they are not interchangeable. One is for the left side, the other one is for right side.

Following the instruction in the service manual, remove the DR7 board.

Unscrew and remove the top four screws from each side of the front and loosen the bottom two screws in each side. You can now tilt the front panel forward.

Unscrew and remove the two screws holding the upper keyboard for “Up”, “Down” and “Store”.

Gently pull back the keyboard. You can now remove the plexiglass strip and the upper black metal shield from the front panel. Replacing them is a reverse of the details above.

Unscrew and remove the two bottom screws you loosened before from each side. You can now tilt back the front panel 45 degrees. This is needed to get access to the mike connector. Be careful that you clear the BAND switch shaft before you start tilting the panel.

Unsolder the four wires to the mike connector.

Unscrew and remove the mike connector. This is done from the inside and is the most time-consuming part of the whole process. It is primarily a question of having the right tools.

Disconnect the two white wires for the front panel ALC indicator lamp. If the lamp doesn’t work when you have assembled the rig, you have most likely interchanged the wires.

You can now remove the lower section of the front panel and replace it.

Assembling the transceiver is a reverse of the details above.


Good luck!

Peter, OZ8CTH
Tower GP til 40meter.


Af OZ1IXJ


Henover sommeren har jeg fået rejst en ny antenne til 40 meter.

Antennen består af tre aluminiumsmaster der er boltet sammen. Hver af de tre sektioner måler 2,8 m.

Da jeg gerne ville opnå 10 m blev der boltet et aluminiumsrør på toppen.

Masten blev løftet op og på plads på det fundament der var støbt til lejligheden. Da masten er meget let, kan man gøre det selv, det er dog nemmere hvis man er to (XYL)


Ved siden af masten er der banket tre kobberbelagte tensionstål jordspyd ned i 2m dybde. Disse er så forbundet til foden af masten.


Ca. en trediedel oppe af masten er der monteret et vandret liggende aluminiumsrør, som rager en halv meter ud fra masten. omkring 35 cm ude på dette rør, er der så et andet rør, der går lodret ned til Jorden.


Tilslutningen af antennekabel er gjort således, at skærmen har direkte forbindelse til foden af masten. Inderlederen er monteret på den ene side af en kraftig drejekondensator på ca. 280 Pf. Udgangssiden af kondensatoren er forbundet direkte med bunden af det lodrette aluminiumsrør.


Med antenneanalyseren på, er det kun at justere på Gamma matchen (flytte det lodrette rør ind/ud på det vandrette, og justere på kondensatoren.


Mine data ser således ud I området fra 6,95 MHZ - 7,25 MHZ:


SWR 1:1,3

Impedans 56 OHM

L 1,2 Uh

C 357 Pf


Virker det så ???


Ja I højeste grad. Har aldrig kunne køre Japan og sydamerika har også været begrænset. Sidst QSO med japan var med rapporten 5 og 7.

Det skal dog siges at det er en DX antenne til lange afstande. Under 2000 Km er den ikke bedre end en dipol.

Masten oppe.

Tilslutningen. Er efter justering packet ind

I et vandtæt cabinet.

Forbindelsen til jordspydene.

Gammamatch.