Vintage entusiasternes egne indlæg.


Send gerne indlæg som andre kan blive kloge, inspirerede, eller opdaterede af at læse.
Optimering af antenne-forkortningsfaktor.

Af OZ8SO Jens O. Sørensen

Nedenstående fremgangsmåde kan anvendes for at få en allerede ophængt dipolantenne flyttet i frekvens med stor præcision.

Når vi udregner længden af en halvbølge-dipolantenne bruger vi formlen:

[ fo i kHz, l i m] (1)

Denne længde forudsætter at antennetråden er uendelig tynd og i frit rum, hvad den naturligvis ikke er, og derfor skal den fundne længde reduceres med en forkortningsfaktor K, hvis værdi først og fremmest afhænger af forholdet mellem trådens længde og dens diameter. Den kan typisk variere fra ca. 0,92 til 0,98 . Også antennens højde over jorden samt eventuel isolation af antennetråden har indflydelse på forkortningsfaktoren.

Nu ved vi jo faktisk ikke hvad den præcise forkortningsfaktor skal være i det aktuelle tilfælde. Lad os derfor prøve med et par eksempler for at se, hvad indflydelse den har på længden af en 80m halvbølge-dipol:

Hvis fo skal være 3650 kHz, bliver længden med K=0,92:

(2)

Eller med K=0,98:

Altså en forskel på 2,47m!

Det betyder naturligvis også en stor forskel i fo, så hvordan vælger vi så den rigtige forkortningsfaktor?

Vi kan optimere længden af antennen ved først at ophænge den "efter bogen", måle på den, og ud fra resultatet lave en temmelig præcis justering.

Når vi har ophængt antennen med en længde på for eksempel:

(Fordi vi tror at K=0,96 er den rigtige forkortningsfaktor) viser det sig at fo ligger på 3614 kHz! Så hvor meget skal antennen forkortes for at få fo til at ligge på 3650 kHz?

Vi kan regne baglæns for at finde den forkortningsfaktor, der giver 3614 kHz med en længde på 39,45m:

Først: (3)

Men lysets hastighed skulle jo have været 300000 km/s !

Den her fundne hastighed er et udtryk for forskellen mellem K=0,96 og den rigtige K.

Den aktuelle forkortningsfaktor er derfor:

K (4)

Og den rigtige længde af antennen for fo=3650 kHz bliver derfor:

Så vores oprindelige halvbølge-dipolantenne skal derfor forkortes med:

Dermed kan vi også udlede at en ændring af antennelængden med 1 cm giver en ændring af fo på:

∆ (5)

Denne værdi gælder dog kun indenfor et begrænset frekvensområde. Det kan være nødvendigt at genberegne forkortningsfaktoren undervejs i arbejdet.

Konklusion:

Ved at lave en simpel opmåling og beregning på en eksisterende dipolantenne, er det muligt at regne sig temmelig præcist frem til hvor meget antennen skal forkortes eller forlænges for at ramme den ønskede frekvens.